Verse verhalen

Verse verhalen

Hier verzamelen we alle verhalen uit de Deventer wijken. Ze vertellen hoe bewoners en beroepskrachten van allerlei organisaties samen werken aan contacten en ontmoeting in de wijk! En als je elkaar ontmoet en leert kennen, kan van het een het ander komen. Ontmoeten doet ontmoeten!

Heb jij een mooi praktijkvoorbeeld? Of wil je meer weten over ABCD?
Neem contact op met Eelco Visser: deventerabcd@rastergroep.nl.